Notariusz Giemza, doświadczenie to gwarancja

Doświadczony notariusz Magdalena Gimza to gwarancja Twoich udanych transakcji, a także pewność zawieranych umów. W dzisiejszych czasach, w których prawo stanowi skomplikowaną część życia codziennego, warto korzystać z usług jedynie doświadczonego prawnika, takiego który odnosi się z do swojego fachu z pełnym zaangażowaniem i pasją.

Kancelaria notarialna mieści jest w samym sercu Katowic – kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 6. Jest to trzecia kamienica od strony Placu Miarki. Dobra lokalizacja sprawia, iż dojazd do kancelarii nie powinieno stanowić najmniejszego problemu. Dojście do kancelarii jest możliwe zarówno od przystanku tramwajowego, jak również z autobusowego.  Natomiast, jeżeli przemawia za tym wyjątkowy charakter czynności, bądź szczególna okoliczność to istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej także w innym miejscu, niż  kancelaria notarialna.

Podtrzymując długoletnią tradycję notariatu w Polsce, kierujemy się jedynie rzetelnym, rzetelnym, jak także indywidualnym nakierunkowaniem do klienta.

Do zakresu zadań wykonywanych w kancelarii notarialnej należą w szczególności:

  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzanie protestów weksli oraz czeków
  • sporządzenia wypisów, odpisów, a także wyciągów z dokumentów
  • spisywanie protokołów
  • doręczenia oświadczeń
  • składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
  • podejmowanie czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
  • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, jak również danych na elektronicznych nośnikach informacji

Przed przystąpieniem do czynności notarialnych należy umówić się z notariuszem, bądź innym pracownikiem kancelarii w celu uzgodnienia wymaganych dokumentów. Notariusz ma również obowiązek sprawdzenia dostarczonych dokumentów w celu ustalenia, czy są one wystarczającą podstawą do wykonania czynności notarialnej.

Za wykonaną czynność notarialną, notariuszowi należna jest tak zwana taksa notarialna. Jest to bowiem wynagrodzenie notariusza za wykonanie danego zadania.